Helal Nedir?


Helal kelimesi Arapça kökenli olup “yapılması dinen serbest olan şey” anlamına gelmektedir. İslam’da helal kelimesi Müslümanların hayatındaki bütün durum ve davranışlarını kapsar ve İslam’da izin verilen daireyi ifade eder. Bu durum beslenme, kazanma, harcama dâhil her türlü sosyal ilişkileri de helal konusu ile doğrudan bağlantılıdır. Allah insanın hem maddi hem de manevi durumunu, hem ruhi hem de bedenî tarafını ilgilendiren ölçüler koymuştur.
Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok ayette kâinatta var olan nimetlerin insanın istifadesine sunulduğu ifade edilir. Yiyecek ve içecekler de bu nimetlerin içinde sayılırken Allah Teâlâ insanları helal yeme ve içme konusunda uyarır ve şöyle buyurur: “Allah’ın size helal ve tayyib (temiz) olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun.” (Mâide suresi, 5:88)
Dolayısıyla helal ve tayyib beslenme, harcama ve kazanma hususundaki her türlü çaba ibadet olarak değerlendirilmiştir. Unutulmamalıdır ki helal hayat ölçülerine uygun bir yaşam insanın ruh dünyası, davranışları, hayatı algılama biçimi, fıtratı ve ahlakına doğrudan etki eder.