1. Helal belgelendirme için üretici ya da şirket tarafından başvuru yapılır.

2. Helal sertifikası başvuru dokümanları ve ön bilgiler başvuran kişiye/şirkete gönderilir.

3. Başvuru dokümanları doldurularak gerekli belgeler kurumumuza gönderildikten sonra denetim (üretimhane denetimi) için randevu yapılır.

4. Üretimin denetlenmesi yapılır. Bu denetlemede:

a. Helal belgesi verilecek ürün/ler incelenir
b. Üretim yapılan makina ve ekipmanları incelenir.
   c. Hammaddeler incelenir.
d. İhtiyaç hâlinde numune alınarak laboratuvar analizi yapılır.

5. Üretimhane denetiminden sonra edinilen tüm bilgi ve belgeler toparlanır ve EHZ Danışma Kurulu tarafından araştırma ve değerlendirme çalışması yapılır.

6. Değerlendirme sonucu:

a. Olumlu ise helal sertifikası verilir.

     b. Olumsuz ise başvuru yapan şirkete eksiklerin giderilmesi gerektiği bildirilir ve takibi yapılır.

    ->  Eksikler tamamlandığında helal sertifikası verilir.

*
Helal sertifikası verilmeden önce yazılı Helal Belgeleme Sözleşmesi imzalanır. Son olarak, bir yıl süreyle geçerli olan helal sertifikası verilir.

7.  Helal sertifikasının verilmesinden sonra şirketin sektörü ve ürünlerine göre değişen aralıklarla denetimler (habersiz) yapılır.