Certificeringsproces

 1. Om halal-certificering te verkrijgen, dient de fabrikant of het bedrijf een aanvraag in bij de EHZ.
 2. De aanvrager wordt zelfinformatie, aanvraagdocumenten en initiële informatie aan de aanvrager toegezonden.
 3. Nadat de zelfontsluiting van de aanvrager is voltooid en de vereiste documenten zijn teruggestuurd naar de EHZ, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek inclusief een bedrijfsinspectie ter plaatse.
 4. De inspectie en verificatie omvatten:
 5.  de verificatie van
  de halal gecertificeerde producten b. de inspectie van
  de productiefaciliteiten en -lijnen, c. de evaluatie van de gebruikte grondstoffen,
  d.w.z. indien nodig worden monsters genomen om een laboratoriumanalyse uit te voeren
 6. Alle informatie en documenten die voor, tijdens en na de fabrieksinspectie worden verzameld, worden verwerkt en geanalyseerd. De eindevaluatie en goedkeuring wordt uitgevoerd door de EHZ Council of Scholars.

6.Evaluatieresultaat:

     een. Als alles in orde is, wordt een vrijgave verleend en het halalcertificaat afgegeven.
b. Indien niet alles in orde is, wordt de aanvrager geïnformeerd over bestaande tekortkomingen en zo nodig gezamenlijk gezocht naar oplossingen.
-> Zodra alle gebreken zijn verholpen, wordt de vrijgave verleend en het halal certificaat afgegeven.

 * De uiteindelijke halal certificering wordt voorafgegaan door de ondertekening van een schriftelijke halal certificeringsovereenkomst. Het halal certificaat wordt dan afgegeven. Dit is normaal gesproken een jaar geldig.

 1. Nadat het halalcertificaat is afgegeven, worden aangekondigde en onaangekondigde audits uitgevoerd met verschillende tussenpozen, afhankelijk van de bedrijfssector.