EHZ raadpleegt de voedsel-, medische – en cosmetische industrie, inspecteert hun producten en productiemethoden en certificeert ze, als ze voldoen aan de islamitische halal-richtlijnen – vastgesteld door de Raad van Islamitische Geleerden van het instituut.

Rapporten worden onderzocht door de Raad van Islamitische Geleerden, die moet instemmen met de toekenning van alle certificaten. EHZ Halal Logo staat voor bewezen halal kwaliteit.

Sharia-raad

Celil YALINKILIÇ

Islamitisch theoloog Islamitsche Universiteit Al-Azhar (Egypte)

Ramazan UÇAR

Islamitische theoloog Islamitische Faculteit Damascus (Syrië)

Mustafa Mullaoğlu

Islamitische theoloog Islamitische Universiteit Al-Azhar (Egypte), Moefti

Hulusi ÜNYE

Islamitische theoloog Erciyes Universiteit (Turkije)

Prof. Dr. Saffet KÖSE

Islamitische theoloog Universiteit van Marmara (Turkije)

Dr. Mustafa DUMAN

Islamitische theologie De Amerikaanse Universiteit in Caïro (Egypte)

İrem KURT

Islamitische theoloog Universiteit van Marmara (Turkije)