Het European Halal Certification Institute (EHZ) wordt gesponsord door de Islamitische Gemeenschap Millî Görüş (IGMG).

De IGMG is een islamitische religieuze gemeenschap. Het doel is om het islamitische geloof, de implementatie ervan in alle sociale contexten en de vervulling van de koranische geboden over te brengen en te cultiveren. Verder vertegenwoordigt de IGMG haar leden in sociale zaken en pleit zij voor het waarborgen van hun grondrechten.

Het begrip van de IGMG van de islam is gebaseerd op de Koran en de Soenna. Dit betekent dat het gebaseerd is op de normen van de Koran en de soenna van de profeet over geografische grenzen en traditionele culturele gebieden heen. Elke gelovige is verantwoordelijk voor het implementeren van deze religieuze waarden in alle individuele en sociale gebieden van hun leven.

IGMG beschouwt verschillende vormen van religieuze praktijk gebaseerd op de Koran, de Soenna en consensus (Idschmāʿ) en analogie (Qiyās) als een verrijking van het religieuze en sociale leven.