1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens die we verzamelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens?

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door deze aan ons te verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld .B. gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (Bijv.  internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Nogmaals, gegevens kunnen worden verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet naar u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

 

 1. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (e.B. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

European Halal
Certification Institute Colonia-Allee 3 51067 Keulen
info@eurohalal.eu
+49 221 – 942 240 350

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (Bijv.  namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informeel bericht per e-mail aan widerruf@eurohalal.eu. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

 

Helga
Block Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefoon: 02
11/384 24-0 Fax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (e.B. rekeningnummer voor automatische incasso te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso/PayPal/Sofortüberweisung/Factuur en dergelijke) worden uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die in het kader van de opdrukverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

 

 1. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Zeynel Yildiz
Colonia-Allee 3 51067 Keulen
zyildiz@eurohalal.eu
+49 221 – 942 240 350

 

 

 1. Gegevensverzameling via schriftelijke formulieren

Persoonsgegevens die door middel van schriftelijke formulieren worden verzameld, worden verzameld en verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, indien toestemming is gevraagd op het formulier, en/of op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG. Bovendien worden deze gegevens gebruikt voor reclamedoeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De bewaartermijn is 10 jaar voor formulieren in verband met betalingen en voor andere gevallen ten minste tot het verstrijken van nog eens 3 kalenderjaren. Deze opslag vindt plaats om te voldoen aan de wettelijke eisen en voor eventuele wederzijdse claims. U kunt de opslag op elk gewenst moment intrekken, zodat de gegevens tot het vereiste minimum worden beperkt en volledig worden verwijderd zodra de deadline is verstreken. Als u echter geen bezwaar maakt, worden de gegevens na de noodzakelijke wettelijke periode verder verwerkt voor reclamedoeleinden.

 

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (e.B. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (e.B. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsverrichtingen die tot de intrekking worden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (Bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt, naast uw opmerking, informatie opgeslagen over het moment van het maken van de opmerking, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

 

 

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we opmerkingen op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wettelijke schendingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich abonneren op opmerkingen nadat u zich hebt aangemeld. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. De gegevens die zijn ingevoerd in het kader van het abonneren op opmerkingen worden in dit geval verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons hebt doorgegeven (Bijv. nieuwsbriefbestelling), blijven ze bij ons.

Duur van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (Bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (Bijv.  aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen, inhoudelijk of wijzigen van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor reclamedoeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na de herroeping verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaren, goederenverzending en andere bedrijven

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de bank die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder.b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

 1. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share knop)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn geïntegreerd op onze pagina’s. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de knop “Vind ik leuk” op onze site. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Twitter-plug-in

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

De twitter plugin wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Google+ plug-in

Onze pagina’s maken gebruik van functies van Google+. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en delen van informatie: met de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. De Google+ knop biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 heeft gegeven voor een stuk inhoud als informatie over de pagina die u heeft bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1’s kunnen samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven als hints in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of anders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google+ knop wilt gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven uitgelegde doeleinden, wordt de door u persoonsgegevens verstrekt gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, advertenties of gelieerde websites.

Het gebruik van de Google+ plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram-plug-in

Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA geïntegreerd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De Instagram-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plug-in

Functies van de LinkedIn-service zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Door gebruik te maken van LinkedIn en de Share functie worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw LinkedIn account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens, waaronder inloggegevens, cookies, apparaatinformatie en internetprotocoladressen (“IP”-adressen), worden ook naar LinkedIn verzonden. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

 

 1. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

 

 1. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet zonder toestemming door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd na afmelding voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (Bijv.  e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

 1. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 1. Betalingsproviders

PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan via PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder.b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Klarna

Op onze website bieden wij onder andere betaling met de diensten van Klarna. Aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (Bijv. aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna (Klarna checkout-oplossing) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna checkout oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassa-oplossing vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder.b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Sofortüberweisung

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan door middel van “Sofortüberweisung”. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH” genoemd).

Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Als u hebt gekozen voor de betaalmethode “Sofortüberweisung”, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw accountsaldo na het inloggen en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de TAN die u hebt verzonden. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw verkopen, de kredietlijn van de kredietlijn en het bestaan van andere accounts en hun voorraden automatisch gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN worden ook de door u in te voeren betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over u zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder.b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Details over de betaling met Sofortüberweisung zijn te vinden in de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirect

Op onze website bieden wij onder andere betaling door Paydirekt. De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt” genoemd).

Als u de betaling via Paydirekt doet, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bij Paydirekt bent geregistreerd. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt verdere gegevens verzamelen, zoals e.B afleveradres of afzonderlijke artikelen in het winkelwagentje als onderdeel van de transactieverwerking.

Paydirekt verifieert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het te betalen bedrag wordt dan overgemaakt van uw rekening naar onze rekening. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

Details over betaling met Paydirekt zijn te vinden in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.