Het halal-keurmerk van het instituut is auteursrechtelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt door gecertificeerde bedrijven voor hun producten. Het is zo ontworpen dat consumenten het ondubbelzinnig kunnen identificeren.

Op verzoek wordt het EHZ-symbool in verschillende talen beschikbaar gesteld
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Turks
Arabisch